Mampares


Equipament

Mampares

Les empreses modernes amb visió de treball en equip, necessiten espais tancats destinats a tasques que requereixen concentració. A Tendències Girona creem espais únics amb mampares que s’adapten a la vida moderna, que fan un gir de 180° als tradicionals models de partició estàtics i monòtons, oferint un sistema industrialitzat que aporten millores estètiques i acústiques.
mampares trends girona

Tot i que la tendència en les oficines és treballar en espais oberts, es fa cada vegada més evident la necessitat de delimitar els espais per a millorar el desenvolupament de l’activitat.

Partners principals


Envatech. L’empresa catalana porta des de 1995 oferint solucions innovadores a les empreses. S’especialitzen en mampares, divisòries i envans mòbils de qualitat, amb una estètica adaptada a les necessitats de les companyies.