Formulari Cashback


Formulari Cashback Online

    Dades personals

    Explica'ns la idea general del projecte

    Sobre l'activitat de l'empresa

    Sobre l'espai del projecte

    Quin és l'estat actual de l'espai?*

    Quant a la distribució d'espais, necessites separar zones de treball?*

    El projecte necessita un espai destinat exclusivament a l'emmagatzematge?*

    De l'1 al 10, com valoraries la llum natural de l'espai? (1=poca llum, 10=molta llum)

    Sobre l'estil del projecte

    Ha de predominar l'estil corporatiu?*

    Defineix l'estil del projecte*

    Adjunta un arxiu

    Si us plau, adjunta croquis, mesures o fotos en format JPG, PNG o PDF (Màx. 5MB)