Breu història de l’evolució dels espais de treball


County Fire Office London

L’inici del desenvolupament dels espais de treball es remunta cap a l’última dècada del segle XIX, ja que anterior a aquesta data la majoria de persones treballava al camp, al mar o a la mina. A l’edat mitjana, però, ja es dissenyaven espais dins dels mercats per realitzar transaccions, el que avui coneixem com a bancs. Però no és fins al segle XIX on realment es reconeixen aquests espais com oficines de treball.

L’arribada de la Revolució Industrial va marcar un abans i un després en la història dels espais de treball; el telèfon i la màquina d’escriure van tenir un paper determinant en aquesta transformació. Entre mig de tot aquest avanç tecnològic comencen a aparèixer els primers gratacels dedicats exclusivament a oficines. El primer va ser el Home Insurance, construït als Estats Units l’any 1885 i dissenyat per William Li Baron Jenney. Però els que realment van donar a conèixer al món aquesta nova revolució arquitectònica van ser sens dubte els edificis Prudential (Guaranty) —construït a Nova York l’any 1894 per Louis Sullivan i Dankmar Adler— i el Larkin Building —construït també a Nova York l’any 1904 pel conegut arquitecte Frank Lloyd Wright—.


Prudential Building

Larkin Building

Larkin Building

Els primers anys del segle XX se li coneixen com l’època del Taylorisme, on l’enginyer Frederick Taylor (1856-1915) va analitzar l’organització del treball i el temps amb l’objectiu d’augmentar la productivitat a través de la divisió de les diferents tasques del procés de producció. Els espais de treball del Taylorisme es caracteritzaven bàsicament per ser quadriculats i amb mobiliari igualitari per a tots els treballadors per poder controlar fàcilment a un major nombre de persones.

Cap a finals de la Segona Guerra Mundial el Taylorisme es comença a qüestionar gràcies a l’analista Elton Mayo i altres professionals que havien demostrat que el sistema era literalment contraproduent i desmotivador per als treballadors. No és fins a la segona meitat del segle XX on torna a haver un canvi radical en els espais de treball. Després d’anys d’estudi i anàlisi, Robert Propst va dissenyar per Herman Miller l’Action Office, un sistema flexible de mobiliari modular i panells tan versàtils que va revolucionar novament l’estructura de les oficines. Propst va ser el primer en oferir solucions que s’adaptaven a la manera en què realment treballaven les persones.


Robert Propst

Herman Miller

Fotos: Herman Miller


A partir de la dècada dels 80 apareixen els primers ordinadors generant novament canvis importants en l’organització de l’espai i del treball. L’equipament de les oficines s’havia d’adaptar i donar suport al treballador modern. Els cubicles són el segell de les oficines d’aquesta època; es tractaven de lleugers panells que dividien l’espai entre les taules proporcionant privacitat però sense renunciar al concepte open space, que facilitava la comunicació entre els treballadors i la instal·lació de tots els aparells electrònics.

Entrant ja al segle XXI ens trobem amb que el flux d’informació i la velocitat del treball s’ha accelerat radicalment. Les organitzacions poc a poc van deixant de banda les estructures jeràrquiques per transformar-se en empreses amb líders que treballen de manera col·laborativa amb els seus empleats, fent-los partícips actius i creant un sentiment de pertinença. Avui, les persones i la tecnologia estan connectades i això és tot el necessari per poder treballar des de qualsevol punt del planeta. Actualment, ens trobem a la part de la història on les empreses modernes estan comprenent que un treballador feliç és un treballador més productiu. La flexibilitat laboral permet compaginar la vida personal amb la professional i és la tendència on ens trobem immersos gairebé 20 anys després de començar el segle XXI.


Etsy

Foto: Garrett Rowland, cortesia de Gensler.


Comet. Photo Jared Chulski

Utopic Madrid. Photo Imagen Subliminal.