Com combatre l’excés de soroll a l’oficina?


El soroll afecta a la salut de les persones. En els àmbits de treball una acústica inadequada pot generar molèsties als treballadors fent que es desconcentrin i redueixin la seva productivitat. Per aquest motiu, moltes empreses preocupades per aquest tema col·loquen panells fonoabsorbents que ajuden a gestionar el soroll a les seves oficines. El proper dimecres 25 d’abril es celebra el Dia Mundial de la Conscienciació contra el Soroll.

Els panells fonoabsorbents des de fa temps s’han convertit en la millor solució per al condicionament acústic dels llocs de treball i  encara més des de que la filosofia de l’openspace es va instal·lar a les oficines modernes. Espais diàfans, sense divisòries que ajudin a controlar el soroll han fet que les empreses busquin solucions alternatives a la partició d’espais.


Acoustic Mood Wall Sedus

Acoustic Mood Wall Sedus

Acoustic Dynamobel

Els panells fonoabsorbents s’han convertit en una peça fonamental en les oficines ja que, a més de la seva clara funció acústica, també formen part de l’estètica dels espais de treball. Cada projecte requereix d’un estudi acústic i estètic personalitzat, però en l’actualitat hi ha tants models de panells de diferents formes, colors i materials que és fàcil poder encaixar panells acústics en tots aquells ambients que ho necessitin: zones de reunions, zones comuns, despatxos individuals… I no només trobem panells penjats de les parets, sinó que fins i tot els podem trobar suspesos en els sostres.


Oficina Julià Grup - Trends Girona

Oficina Julià Grup - Trends Girona

Oficina Julià Grup - Trends Girona

A Tendències Girona treballem amb fabricants que es preocupen per la salut i el benestar de les persones i per això ofereixen solucions acústiques eficients i adaptades a les necessitats de les oficines actuals. Si precisa d’un assessorament personalitzat i professional sobre el condicionament acústic de les seves oficines, li recomanem que es posi en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari web.